Aanmelden

De Stichting Kunstroute Drechterland organiseert een jaarlijkse kunstroute in de gemeente Drechterland waarbij de deelnemende kunstenaars de deuren van hun ateliers openstellen.
De Kunstroute wordt altijd in het derde weekend van juni georganiseerd. Het aantal bezoekers tijdens de Kunstroute bedraagt gemiddeld 150 á 200 per atelier.

De Kunstroute 2021 heeft in juni niet plaatsgevonden. Inmiddels is een belangstellingenpeiling geweest voor een alternatieve expositie in november onder de deelnemers van de afgelopen 3 jaar. Degenen die hierop positief hebben gereageerd  kunnen zich nu inschrijven van 1  t/m 31 juli 2021.

Vermelding op de website is alleen mogelijk voor deelnemers aan de Kunstroute. Er is een eigen bijdrage voor iedere deelnemer van € 30,00 per jaar.

De werkzaamheden van het bestuur en de overige deelnemers zijn volledig op vrijwillige basis. Ongeveer 4 weken voor de Kunstroute is er een gezamenlijke inloopavond voor alle deelnemers waar flyers, posters en eventueel overige benodigdheden aan de deelnemers worden verstrekt.

Ieder jaar wordt aan belangstellenden van buiten de gemeente de gelegenheid geboden om als gastexposant binnen de gemeente Drechterland tijdens de Kunstroute te exposeren. Voor de gastexposanten gelden in principe dezelfde voorwaarden als voor de overige deelnemers.

Wilt u zich aanmelden dan kunt u onderstaand formulier invullen en opsturen.

Wij vragen u  naast de inschrijving via de website, ons 7 foto’s aan te leveren van uw werk in vierkant formaat met een minimaal aantal pixels van 300 dpi. Deze foto’s worden gebruikt voor de persoonlijke pagina op onze website en voor de flyer of het boekje,  op te sturen aan info@kunstroutedrechterland.nl

Graag tot ziens.

Het bestuur van de Stichting Kunstroute Drechterland.

AANMELDINGSFORMULIER NIEUWE DEELNEMERS/GASTEXPOSANTEN
Toelatingscriteria nieuwe deelnemers/gastexposanten:
– Hij/zij dient werken zelfstandig te maken (dus niet onder begeleiding van een docent)
– Er dienen in principe minimaal 5 nieuwe werken per jaar gemaakt te worden
– Communicatie geschiedt via een e-mailadres
– Eigen bijdrage bedraagt € 30,00 per jaar
– Hij/zij dient zelf per email persoonlijke gegevens en foto’s t.b.v. de website aan te leveren

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet.

Privacybeleid

Met het versturen van dit formulier gaat u akkoord met ons privacy-beleid.

Als u binnen de gemeente Drechterland woont en ook exposeert op uw eigen adres bent u exposant, anders bent u gastexposant.
Vermelding expositie-adres binnen gemeente Drechterland, of wilt u dat de organisatie voor mij een plek aanwijst.
bijvoorbeeld: schilderen, beeldhouwen, fotografie etc.
Door op `submit` te drukken verstuurt u dit formulier naar Kunstroute Drechterland