Aanmelden

De Stichting Kunstroute Drechterland organiseert een jaarlijkse kunstroute in de gemeente Drechterland waarbij de deelnemende kunstenaars de deuren van hun ateliers openstellen.
De Kunstroute wordt altijd in het derde weekend van juni georganiseerd. Het aantal bezoekers tijdens de Kunstroute bedraagt gemiddeld 150 á 200 per atelier.

Wij hebben ook een eigen website: www.kunstroutedrechterland.nl.

Van iedere deelnemer komt hier informatie op te staan, die u zelf digitaal moet aanleveren met een aantal foto’s. Vermelding op de website is alleen mogelijk voor deelnemers aan de Kunstroute. Er is een eigen bijdrage voor iedere deelnemer van € 30,00 per jaar.

Aan iedere deelnemer wordt een vlag met het logo van de stichting in bruikleen gegeven.
Ieder jaar wordt een flyer en poster gemaakt waarin de namen van de (gast)exposanten, de adressen waar wordt geëxposeerd en de route door de gemeente Drechterland. De werkzaamheden van het bestuur en de overige deelnemers zijn volledig op vrijwillige basis. Ongeveer 4 weken voor de Kunstroute is er een gezamenlijke inloopavond voor alle deelnemers waar flyers, posters en vlag aan de deelnemers worden verstrekt.

Ieder jaar wordt aan belangstellenden van buiten de gemeente de gelegenheid geboden om als gastexposant binnen de gemeente Drechterland tijdens de Kunstroute te exposeren. Voor de gastexposanten gelden in principe dezelfde voorwaarden als voor de overige deelnemers.

Wilt u zich aanmelden dan kunt u onderstaand formulier invullen en opsturen vóór 1 april 2020. Wij vragen u daarnaast een 6 foto’s van uw recente werk en een stukje tekst voor uw persoonlijke pagina op de website op te sturen aan info@kunstroutedrechterland.nl

Graag tot ziens.

Het bestuur van de Stichting Kunstroute Drechterland.

AANMELDINGSFORMULIER NIEUWE DEELNEMERS/GASTEXPOSANTEN
Toelatingscriteria nieuwe deelnemers/gastexposanten:
– Hij/zij dient werken zelfstandig te maken (dus niet onder begeleiding van een docent)
– Er dienen in principe minimaal 5 nieuwe werken per jaar gemaakt te worden
– Communicatie geschiedt via een e-mailadres
– Eigen bijdrage bedraagt € 30,00 per jaar
– Hij/zij dient zelf per email persoonlijke gegevens en foto’s t.b.v. de website aan te leveren

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet.

Privacybeleid

Met het versturen van dit formulier gaat u akkoord met ons privacy-beleid.

Als u binnen de gemeente Drechterland woont en ook exposeert op uw eigen adres bent u exposant, anders bent u gastexposant.
Vermelding expositie-adres binnen gemeente Drechterland, of wilt u dat de organisatie voor mij een plek aanwijst.
bijvoorbeeld: schilderen, beeldhouwen, fotografie etc.
Door op `submit` te drukken verstuurt u dit formulier naar Kunstroute Drechterland